Ap Politics

US-Pres-SumA,100

173,375 of 174,047 precincts - 99 percent x-Barack Obama, Dem 62,615,406 - 51 percent Mitt... More

  • 0

OH-Pres-CntyLongOth

Marion84 of 84 precincts - 100 percent Romney, GOP 13,938 - 53 percent x-Obama, Dem (i) 11,933 -... More

  • 0

OH-Pres-SumOth

9,550 of 9,550 precincts - 100 percent x-Barack Obama, Dem (i) 2,686,609 - 50 percent Mitt... More

  • 0

OH-Senate-CntyLong

Marion84 of 84 precincts - 100 percent Mandel, GOP 13,299 - 51 percent x-Brown, Dem (i) 10,912 -... More

  • 0